Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w przynależności do grup (informacje u trenerów) oraz z godzinami rozpoczęcia zajęć:

wtorek 16:00 – 17:00 (gr Przedszkole A(Grupa M. Kieś)) SP 1 sala 35 (ruszają od 9 lutego)
wtorek 17:00 – 19:00 (gr D(Grupa M. Kieś)) SP 1 sala 35
wtorek 17:30 – 19:00 (gr.A) M. Karalchuk SP 1 sala 32

środa 17:45 – 19:00 (gr.B) M. Karalchuk SP 8

czwartek 16:00 – 17:00 (gr Przedszkole B(Grupa M. Kieś)) SP 1 sala 35
czwartek 17:00 – 19:00 (gr E(Grupa M. Kieś)) SP 1 sala 35
czwartek 17:15 – 18:30 (gr.B) M. Karalchuk SP 1 sala 32
czwartek 18:30 – 20:00 (gr.A) M. Karalchuk SP 1 sala 32

Grupa B oznacza grupę początkującą, przy czym grupa D i grupa E przydzielona do Pana Mariusza Kieś i Pana Mikołaja Karalchuk.

Przypominamy w dalszym ciągu obowiązujące zasady bezpieczeństwa w trakcie roku szkolnego. Te informacje dotyczą zarówno dzieci przychodzących na zajęcia w SP1 jak i w SP8.W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną jako klub chcemy dochować wszystkich możliwych starań by zajęcia były bezpieczne zarówno dla dzieci, rodziców jak i trenerów. W związku z powyższym prosimy o bezwzględne przestrzeganie poniższych zasad i wytycznych:
1. Dzieci na zajęcia wchodzą do szkoły samodzielnie wyznaczonym wejściem (SP1 wejście boczne, SP8 wejście główne)
2. Rodzice przyprowadzają dzieci na zajęcia punktualnie, nie wchodzą z dziećmi do szkoły. Po zajęciach dzieci będą odprowadzane do wyjścia przez trenera, rodzice czekają na zewnątrz szkoły. Prosimy o punktualne odbieranie dzieci!
3. Rodzice oraz dzieci muszą posiadać maseczki lub przyłbice.
4. Dzieci dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.
5. Podział na grupy jest ustalany przez trenerów, dzieci nie zmieniają grupy bez zgody trenera.
6. Każda z grup będzie dysponować osobnym sprzętem szachowym.
7. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie zdrowe dzieci. Dzieci z widocznymi objawami choroby będą wykluczone z treningu.

W związku z koniecznością wietrzenia sali oraz wymianą sprzętu szachowego zajęcia grup, które następowały po sobie będą nieznacznie przesunięte zgodnie z harmonogramem, prosimy o zapoznanie się z nowymi godzinami zajęć. Prosimy wszystkich o odpowiedzialne zachowanie i bezwzględne przestrzeganie wszystkich przedstawionych zasad.