Skład Zarządu:

Jacek Walaszczyk – prezes klubu

Kamil Krzystała – skarbnik

Katarzyna Kolorz – sekretarz

Katarzyna Lach – koordynator ds. projektów

Wojciech Mamak – koordynator ds. IT i kontaktów

Damian Sitko – koordynator ds. organizacyjnych i technicznych

Szymon Chraścina – koordynator ds. współpracy z instytucjami

Jerzy Karp – Honorowy Prezes Klubu

Komisja Rewizyjna:

Jerzy Karp – przewodniczący

Stanisław Kubiniok – zastępca przewodniczącego

Kazimierz Ciepły – członek

Zgodnie z statutem klubu zarząd został powołany na 4 letnią kadencję.