W związku ze zmianami ogłaszamy nowy rozkład godzinowy zajęć. Prosimy o zapoznanie się z miejscem i nowymi godzinami:

wtorek 16:00 – 17:00 (gr D(Grupa Mariusz Kieś)) SP 1 sala 32
wtorek 17:30 – 18:15 (gr.C i D(Grupa Mikołaj Karalchuk)) SP 1 sala 32
wtorek 18:15 – 19:45 (gr.A) Mikołaj Karalchuk SP 1 sala 32

środa 16:30 – 17:30 (gr.Ci D(Grupa Mikołaj Karalchuk)) SP 1 sala 32
środa 17:45 – 18:45 (gr.B) Mikołaj Karalchuk SP 8

czwartek 16:00 – 17:00 (gr D(Grupa Mariusz Kieś)) SP 1 sala 32
czwartek 17:30 – 18:30 (gr.B) Mikołaj Karalchuk SP 1 sala 32
czwartek 18:30 – 20:00 (gr.A) Mikołaj KaralchukSP 1 sala 32

Grupa C i D oznacza grupę początkującą, przy czym grupa D składająca się z dwóch podgrup osobno przydzielona do Pana Mariusza Kieś i Pana Mikołaja Karalchuk.