POWIADOMIENIE

O OBRADACH WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

UKS „Baszta” Wodzisław Śląski

 

Zebranie odbędzie się dnia 25.02.2016 roku, o godzinie 17.00 ( I termin ) lub 17.30 (II termin),w Wodzisławiu Śląskim w SP nr 8 ul. Jastrzębska 136.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Przywitanie przybyłych na zebranie.
 2. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.
 3. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby).
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (2 osoby).
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Klubu za 2015 rok
 7. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi klubu.
 9. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad zmianami w statucie, uchwalenie nowego statutu
 11. Dyskusja.
 12. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 13. Zakończenie zebrania.
Kategorie: Aktualności