Zaproszenie.

Zapraszam wszystkich rodziców dzieci grających w naszym klubie oraz wszystkich dorosłych członków klubu na coroczne Walne Zebranie. Odbędzie się one w dniu 10 marca o godzinie 16.45 w siedzibie klubu.

Na spotkaniu tym zostanie przedstawiona aktualna sytuacja finansowa klubu, kalendarz planowanych startów w roku 2022, plany szkoleniowe na rok bieżący. Sprawozdanie z działalności klubu w 2021 przedstawi Zarząd.

Nie zabraknie również miejsca na przedstawienie opinii, wniosków czy zgłoszenie uwag co do działalności klubu dlatego Państwa obecność i aktywny udział są niesłychanie ważne.

Serdecznie zapraszamy.

Kategorie: Aktualności