Zaproszenie

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci grających w naszym klubie oraz wszystkich dorosłych członków klubu na coroczne Walne Zebranie.

Odbędzie się one w dniu 1 marca o godzinie 17.00 w siedzibie klubu.

Na spotkaniu tym zostanie przedstawiona aktualna sytuacja finansowa klubu, kalendarz planowanych startów w roku 2023, plany szkoleniowe na rok bieżący. Sprawozdanie z działalności klubu w 2022 przedstawi Zarząd. Nie zabraknie również miejsca na przedstawienie opinii, wniosków czy zgłoszenie uwag co do działalności klubu dlatego Państwa obecność i aktywny udział są niesłychanie ważne.

Serdecznie zapraszamy.

Kategorie: Aktualności