Zebranie odbędzie się dnia 3 marca 2021 roku, o godzinie 17.45 ( I termin ) lub 18.15 (II termin),w Wodzisławiu Śląskim w SP nr 1 ul. Wałowa 5.

Na zebraniu zostanie przedstawione sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w roku 2020. Zostanie również zaprezentowany kalendarz imprez, w których będą brać udział nasi zawodnicy.

Na zebraniu zostaną przeprowadzone:
– głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi klubu.
– uzupełniony skład zarządu.
– dyskusja na temat obecnej sytuacji w klubie, możliwość zgłaszania wniosków i podejmowania nowych inicjatyw.

Wszystkich naszych członków serdecznie zapraszamy!