W dniu 27.08.2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta, Uczniowskim Klubem Sportowym „Baszta” i Śląskim Związkiem Szachowym w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Centrum Szkolenia Szachowego w Wodzisławiu Śląskim. Porozumienie określa zasady współpracy.

Centrum Szkolenia Szachowego realizując program szkolenia młodzieży zobowiązuje się do:
– zapewnienia bazy szkoleniowej pozwalającej na prowadzenie zajęć szkoleniowych z szachów;
– podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, instruktorów i trenerów, rozwój infrastruktury sportowej oraz rozwoju CSS;
– szkolenia dzieci i młodzieży o charakterze pozaklubowym;
– realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Miasta Wodzisław Śląski w zakresie powszechnej nauki gry w szachy i rozwoju klas sportowych szachowych.

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia szachowe będą realizowane we wszystkich klasach II i III szkół podstawowych oraz w przedszkolach.  W Szkole Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim jest realizowana nauka gry w szachy na dodatkowych zajęciach  na poziomie klas I-III. Tam też docelowo mają powstać klasy sportowe w tej dyscyplinie. Wyspecjalizowaną kadrę zapewnia UKS „Baszta”.

Powyższe porozumienie jest efektem wprowadzenia w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” w roku 2011. W celu umożliwienia wprowadzenia programu w Wodzisławiu Śląskim zaangażowały się: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego z ówczesnym naczelnikiem Panem Eugeniuszem Ogrodnikiem oraz obecnym naczelnikiem Panią Ludwiką Kłosińską, którzy działali pod patronatem i przychylnością Pana Prezydenta Mieczysława Kiecy, Prezesa Śląskiego Związku Szachowego Pana Andrzeja Matusiaka oraz działaczy Klubu UKS Baszta (Pana Jerzego Karpa oraz obecnego zarządu Klubu). Efektem współpracy jest założenie CSS przy tak dużym zaangażowaniu wszystkich stron. Jednym z najważniejszych efektów porozumienia są korzyści płynące dla najmłodszych, otrzymujących możliwość rozwoju już w pierwszych krokach stawianych w ramach edukacji. Szachy pozwalają na:
– kreowanie intelektu
– naukę logicznego myślenia,
– wyrobienie zmysłu obserwacji,
– rozwinięcie zdolności matematycznych,
– naukę strategicznego myślenia i planowania,
– rozwijanie wyobraźni, koncentracji i pamięci,
– wyrobienie umiejętności osiągania wyznaczonych celów,
– naukę cierpliwości, systematyczności, pilności i dyscypliny,
– rozwinięcie umiejętność nauki na własnych błędach i podejmowania decyzji.