UKS Baszta na XIV Międzynarodowym Integracyjnym

Turnieju Szachowym w Pszczynie

Od 10 do 15 lipca 2018r. W Pszczynie odbył się XIV Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy pod patronatem Burmistrza Miasta Pszczyna. Organizatorami turnieju byli:

  • Urząd Miejski w Pszczynie
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie oraz
  • Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe

Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy:

  • grupa do lat 8
  • grupa do lat 10
  • zawodnicy z rankingiem do 1500 oraz
  • zawodnicy z rankingiem 1400 i wyższym

 Zawodnicy w młodszych grupach mieli 60 minut na partię na zawodnika, w starszych grupach 90 minut + 30 sekund na ruch.

Klub UKS Baszta reprezentowała liczna grupa zawodników. Ich wyniki prezentują się następująco:

Grupa do lat 8:

Wojciech Swoboda m. 10, uzyskał IV kategorię szachową

Wiktor Brocki m. 14, również zdobył IV kategorię szachową

Szymon Reszczyński m. 16

Diana Rduch m. 20 ( 2 miejsce wśród dziewczyn)

 

Grupa do lat 10:

Alicja Wojs m. 1, zdobycie kategorii II+

Maja Moczała m. 7 (2 miejsce wśród dziewczyn)

 

Grupa z rankingiem do 1500:

Krzysztof Ciepły m. 4

Stanisław Kubiniok m. 6

Zofia Mrozek m. 28

Mikołaj Walaszczyk m. 29

Wojciech Mrozek m. 30

Julia Brawańska m. 37

 

Grupa z rankingiem 1400 i więcej:

Patryk Urśnik m. 12

Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział w turnieju, gratulujemy sukcesów a panu trenerowi Mikołajowi bardzo dziękujemy za bieżącą analizę partii, przygotowywanie do kolejnych zmagań z przeciwnikami, cenne wskazówki i opiekę merytoryczną.