Od 4 września w Jastrzębiu-Zdroju odbywać się będzie turniej w szachach klasycznych. Chętni do udziału proszenie są o zgłaszanie się indywidualnie u organizatora. Dojazd we własnym zakresie.

REGULAMIN

INDYWIDUALNY MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY

do lat 12

Jastrzębskie Młodzieżowe Spotkania Szachowe

1. CEL

Popularyzacja gry w szachy, stworzenie form współzawodnictwa i nawiązanie współpracy pomiędzy ośrodkami szachowymi

2. ORGANIZATOR

UKS „ PIONIER” Jastrzębie-Zdrój

SP nr 19 Jastrzębie-Zdrój

3. TERMIN, MIEJSCE

04-08.09.2015 r Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 3 –SP nr 19

04.09.2015 godz. 16.15-I runda

05.09.2015 godz. 16.15-II runda

06.09.2015 godz. 9.00-III runda

06.09.2015 godz. 11.15- otwarcie turnieju

06.09.2015 godz. 11.30-IV runda

06.09.2015 godz. 15.30-V runda

07.09.2015 godz. 16.15-VI runda

08.09.2015 godz. 16.15-VII runda

08.09.2015 godz. 18.30-zakończenie turnieju

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zawodnicy rocznik 2003 i młodsi i zatwierdzeni przez organizatorów.

Zarejestrowani w PZSzach posiadający nr ID CR (dot. Zawodników z Polski)

Zgłoszenia do 30.08.2015 roku na adres e-mail

Krzysztof Orzechowski pionierjastrzebie@gmail.com

5. ZASADY PUNKTACJI

Suma zdobytych punktów za zwycięstwo 1 pkt, remis 0,5 pkt

W razie równej ilości pkt. o miejscu decyduje:

 • Buchholz średni

 • Buchholz

 • Sonnenborn – Berger.

 • Progress

 • Losowanie

6. SYSTEM ROZGRYWEK

Szwajcarski na dystansie 7 rund. Tempo gry: 60 min na zawodnika

7. NAGRODY :

1-3 miejsce zawodnicy otrzymują dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe

4-10 nagrody rzeczowe, dyplomy

Pozostałe miejsca upominki

8. UWAGI:

 • Opiekę wychowawczą podczas zawodów za juniorów sprawują opiekunowie poszczególnych zawodników.

 • Zaleca się ograniczenie wychodzenia uczestników podczas partii z sali turniejowej oraz powściągliwość w rozmowach pomiędzy zawodnikami. W trakcie gry zawodnicy nie mogą się kontaktować z opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

 • Za zdolność zawodników do startu w turnieju (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest opiekun drużyny.

 • Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga komisja w składzie

 1. Krzysztof Kordela – przewodniczący

 2. Krzysztof Orzechowski – sędzia główny zawodów

 3. dyrektor turnieju

 4. osoba wybrana z grona ekip polskich

 5. osoba wybrana z grona ekip zagranicznych

Werdykt komisji jest ostateczny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem

http://pionierjastrzebie.com

Projekt realizowany przy pomocy środków budżetowych

Samorządu Województwa Śląskiego

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, oraz ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

Kategorie: Aktualności