CEL TURNIEJU 

Celem turnieju jest propagowanie gry w szachy jako dyscypliny sportowej oraz godne upamiętnienie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

MIEJSCE        

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wodzisławiu Śl., ul. Wałowa 5, Wodzisław Śl.

TERMIN         

 11.11.2021 r. (czwartek)

 Potwierdzenia zapisów do godziny 10.15.

 Odprawa techniczna o godz. 10.30.

  I runda o godz. 10.45 (kolejne rundy po zakończeniu poprzedniej). 

ORGANIZATOR      

 Uczniowski Klub Szachowy Baszta Wodzisław Śląski

SYSTEM ROZGRYWEK       

  • Szwajcarski – 7 rund. Czas gry – P’10’+5”
  • Grupa A – do lat 16 (roczniki 2007, 2006, 2005)
  • Grupa B – do lat 13 (roczniki 2011, 2010, 2009, 2008)
  • Grupa C – do lat 9 (roczniki 2012 i młodsi)

WARUNKI UCZESTNICTWA    

  1. Osoby chętne do udziału w turnieju zgłoszenie mailowe na adres:

    klub@uksbaszta.pl lub za pośrednictwem portalu Chessarbiter do dnia 08.11.2021 r.  

2. Wpisowe 40 zł, dla członków UKS Baszta 30 zł, płatne na konto klubu do dnia 08.11.2021(w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka).

Numer konta dla wpłat: 13 8436 0003 0000 0452 2492 0001.

Po tym terminie wpisowe wzrasta o 10 zł

 3. Ilość miejsc ograniczona do 80 uczestników łącznie w trzech grupach (liczy się kolejność zgłoszeń). 

NAGRODY      

W każdej grupie puchar otrzyma zwycięzca, medale dla II i III miejsca, nagrody rzeczowe dla miejsc I-IV (osobno dla dziewcząt i chłopców). Upominki oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników.  

UWAGI       

Organizator zapewnia sprzęt szachowy.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, nadzór nad zawodnikami sprawują opiekunowie.

Na sali gry mogą przebywać wyłącznie zawodnicy, sędziowie oraz organizatorzy. Dla opiekunów będą wyznaczone miejsca, w których będą oczekiwać na dzieci.

Turniej zostanie przeprowadzony w reżimie sanitarnym, dzieci będą mogły zdjąć maseczki po zajęciu miejsca przy stole gry. 

Kategorie: Aktualności