Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować, że wskutek zmian personalnych i po powtórnych wyborach na Walnym Zebraniu członków UKS Baszta dnia 7 marca 2023 r. wyłonił się nowy zarząd w liczbie „siedmiorga wspaniałych”, który niniejszym prezentujemy:

  • Jacek Walaszczyk – prezes klubu
  • Kamil Krzystała – skarbnik
  • Aleksandra Rduch – sekretarz
  • Katarzyna Lach – koordynator ds. projektów
  • Wojciech Mamak – koordynator ds. IT i kontaktów
  • Adam Moczała – koordynator ds. współpracy z instytucjami
  • Szymon Chraścina – koordynator ds. organizacyjnych i technicznych

Po koniecznych czynnościach urzędowych, których musieliśmy dopełnić, zapewniamy, że robimy, co możemy, aby jak najszybciej wejść w tryby standardowego funkcjonowania. W każdym razie nasz adres elektroniczny, siedziba Klubu, konto bankowe i adres strony www nie zmieniły się. Zmienił się tylko nasz profil na Facebooku, o czym informowaliśmy na dotychczasowym profilu.

Bez korzeni nie ma wzrostu, w tym miejscu chcielibyśmy zatem złożyć serdeczne podziękowania całemu poprzedniemu zarządowi za trud prowadzenia klubu pomimo turbulencji w torowania drogi ku lepszemu funkcjonowaniu klubu, szczęścia naszych dzielnych zawodników oraz ku zadowoleniu ich szkół, rodziców i opiekunów. Dziękujemy dotychczasowemu prezesowi, Adamowi Wojsowi i Magdalenie Szczurek za ich nieocenioną pracę organizacyjno-wykonawczą, poświęcony czas i energię oraz koordynację niezliczonych spraw niekoniecznie widocznych na forum publicznym. Piotrowi Gawliczkowi należą się słowa wdzięczności za wsparcie IT, dzięki czemu zawsze na czas ukazywały się wszelkie istotne obwieszczenia na stronie fb i na stronie klubowej, a Katarzynie Mróz za pomoc w ujarzmianiu finansów. Katarzyna Lach to nasza pomysłodawczyni wyjazdów i imprez klubowych oraz koordynatorka projektów, dzięki którym klub jest wydolny finansowo i jest w stanie umożliwiać naszym zawodnikom wiele wyjazdów ligowych, a także dofinansowywać centralne zawody i turnieje indywidualne. Aleksandra Rduch pozostaje na stanowisku sekretarza, a jej udział w zarządzie jest widoczny w relacjach i sprawozdaniach z turniejów szachowych (oraz niewidoczny w kwestiach formalnych i urzędowych). Obie panie pozostają czasowo w zarządzie, aby nowy mógł ruszyć bez poślizgów na zakrętach.

Podziękowania kierujemy także w stronę naszych bezcennych trenerów: Mikołaja Karalchuka i Mariusza Kiesia. Cieszymy się, że z grona naszych wychowanków w klubie działają już Patryk Urśnik, Mikołaj Walaszczyk i Karol Ciepły, na których zawsze możemy liczyć w trakcie turniejów organizowanych przez klub oraz w trakcie zastępstw zajęć szkoleniowych.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Szkoły Podstawowej nr 1 na czele z panią dyrektor Justyną Orszulak, dzięki której życzliwości klub ma siedzibę osadzoną w centrum miasta, możemy organizować w niej naszej klubowe turnieje, a nasze dzieci i młodzież szkolą się tutaj na potęgi szachowe. Dziękujemy również za gościnność dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 8 (naszej poprzedniej siedziby), gdzie od lat odbywają się treningi szachowe naszych klubowiczów.

Dziękujemy także za wsparcie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego licząc na dalszą owocną współpracę zarówno w realizacji programu Wodzisławskiego Centrum Szachowego i Wodzisławskiej Ligi Szachowej, jak i za przyjazne podejście do rozwoju szachów w szkołach naszego miasta. Szachów, które nie tylko uaktywniają niezwykłą moc w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym szachistów, przynoszą wiele powodów do dumy miasta, ale też mogą być przykładem pomostu generacyjnego, niezależnego od opcji politycznych, religijnych czy instytucjonalnych.

Last but not least dziękujemy także organowi nadzorczemu w postaci komisji rewizyjnej, która w osobach prezesa honorowego Jerzego Karpa, Stanisława Kubinioka i Kazimierza Ciepłego w nowej kadencji postanowiła w dalszym ciągu wspomagać zarząd swoim doświadczeniem i dobrą radą.

Liczymy również na Państwa wsparcie jako gremium, dzięki któremu ten klub istnieje. Mamy wielką nadzieję, że przy tak rozlicznych obowiązkach kolejna kadencja pracy nowego zarządu okaże się pomyślna, czego sobie i Państwu życzymy.

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy!

Kategorie: Aktualności