Prośba o regularne opłacanie składek.

Zwracamy się z prośbą do członków naszego Klubu o regularne opłacanie składek. Są one jednym z najważniejszych elementów finansowania naszych działań. Mimo zaistniałej sytuacji udało się utrzymać, w zmienionej formie, zajęcia prowadzone przez naszych trenerów. Podjęliśmy również decyzję o nie przerywaniu zajęć w trakcie wakacji, będą one prowadzone według aktualnego harmonogramu. Planujemy także przeprowadzić wakacyjny cykl turniejów online.

Chcieliśmy przypomnieć, że zgodnie z regulaminem opłat istnieje możliwość zwolnienia zawodnika z opłat członkowskich. Jeżeli, ktoś z Państwa przeżywa problemy finansowe związane z występująca w naszym kraju epidemią lub inną sytuacją losową, prosimy o złożenie pisemnej prośby do zarządu Klubu o czasowe zwolnienie ze składek członkowskich. Prośba taka może zostać wysłana drogą mailową.