Mamy przyjemność poinformować, że od 4 maja wracamy do zajęć w siedzibie Klubu. Wszystkie zajęcia będą się odbywać według poprzednich harmonogramów i ustalonych przynależności grupowych przez trenerów.

Wszystkich w dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny:

Przypominamy w dalszym ciągu obowiązujące zasady bezpieczeństwa w trakcie roku szkolnego. Te informacje dotyczą zarówno dzieci przychodzących na zajęcia w SP1 jak i w SP8.
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną jako klub chcemy dochować wszystkich możliwych starań by zajęcia były bezpieczne zarówno dla dzieci, rodziców jak i trenerów.
W związku z powyższym prosimy o bezwzględne przestrzeganie poniższych zasad i wytycznych:
1. Dzieci na zajęcia wchodzą do szkoły samodzielnie wyznaczonym wejściem (SP1 wejście boczne, SP8 wejście główne)
2. Rodzice przyprowadzają dzieci na zajęcia punktualnie, nie wchodzą z dziećmi do szkoły. Po zajęciach dzieci będą odprowadzane do wyjścia przez trenera, rodzice czekają na zewnątrz szkoły. Prosimy o punktualne odbieranie dzieci!
3. Rodzice oraz dzieci muszą posiadać maseczki lub przyłbice.
4. Dzieci dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.
5. Podział na grupy jest ustalany przez trenerów, dzieci nie zmieniają grupy bez zgody trenera.
6. Każda z grup będzie dysponować osobnym sprzętem szachowym.
7. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie zdrowe dzieci. Dzieci z widocznymi objawami choroby będą wykluczone z treningu.
W związku z koniecznością wietrzenia sali oraz wymianą sprzętu szachowego zajęcia grup, które następowały po sobie będą nieznacznie przesunięte zgodnie z harmonogramem, prosimy o zapoznanie się z godzinami zajęć. Prosimy wszystkich o odpowiedzialne zachowanie i bezwzględne przestrzeganie wszystkich przedstawionych zasad.