Zgodnie z ustaleniami powziętymi na walnym posiedzeniu członków UKS Baszta składka członkowska od dnia 01.04.2021 r. będzie wynosiła 50 zł.

Osoby, które już zapłaciły składkę z góry prosimy o dopłacenie różnicy.

Przypominamy, że składka jest niezależna od liczby zajęć w miesiącu. Zebrane fundusze w całości są przeznaczane na działania statutowe naszego Klubu. Są z nich finansowane nie tylko koszty prowadzonych zajęć czy wynajem pomieszczeń Klubu ale również staramy się opłacić dzieciom opłaty wpisowe w najważniejszych imprezach w których reprezentują nasz klub.

Rozumiemy, że sytuacja pandemiczna przyniosła wszystkim z nas różnego rodzaju problemy, również finansowe. Dlatego przypominamy, że istnieje możliwość czasowego zwolnienia dziecka z opłat członkowskich na pisemny wniosek rodzica.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem opłat oraz aktualizację danych członkowskich: