POWIADOMIENIE O OBRADACH WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

UKS „Baszta” Wodzisław Śląski

Zebranie odbędzie się dnia 11.04.2019 roku, o godzinie 18.30 w Wodzisławiu Śląskim w SP nr 8 ul. Jastrzębska 136.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

  1. Przywitanie przybyłych na zebranie.
  2. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.
  3. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby).
  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (2 osoby).
  6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi klubu.
  7. Dyskusja nad zmianami w statucie, uchwalenie nowego statutu
  8. Dyskusja.
  9. Przyjęcie uchwał i wniosków.
  10. Zakończenie zebrania.
Kategorie: Aktualności