Pan Jerzy Karp, honorowy członek klubu, za długoletnią  działalność na rzecz krzewienia wśród dzieci i młodzieży gry w szachy otrzymał  Brązową Odznaką Śląskiego Związku Szachowego, którą wręczył Prezes Śląskiego Związku Szachowego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

Kategorie: Aktualności