W związku z czynnym udziałem klubu w rozgrywkach międzynarodowych i związanymi z tym wyjazdami za granicę (Czechy oraz Słowacja) prosimy rodziców dzieci należących do naszego klubu o zaopatrzenie ich w następujące dokumenty na czas wyjazdu:

– paszport lub dowód osobisty (dowód osobisty można wyrobić bezpłatnie w UM),

– europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (wnioski składa się w delegaturze NFZ w Rybniku),

– zgodę rodzica na przewóz dziecka oraz jego udział w zawodach (zgoda rodzica – formularz wypełniany każdorazowo przed wszystkimi zawodami wyjazdowymi – także w Polsce).