Zarząd klubu

Skład Zarządu:

Adam Wojs – prezes,

Barbara Mrozek  – sekretarz

Adam Moczała – zastępca  prezesa,

Katarzyna Lach – skarbnik,

Żanna Kwiczala-Musiolik – członek zarządu

 

Kontakt :    509713916

klub@uksbaszta.pl

 

Komisja Rewizyjna:

Kazimierz Ciepły – przewodniczący

Aleksandra Rduch – członek

Stanisław Kubiniok – członek

 

Zgodnie z statutem klubu zarząd został powołany na 4 letnią kadencję.