Skład Zarządu:

Adam Wojs– prezes,

Adam Moczała – zastępca  prezesa,

Aleksandra Rduch – sekretarz

Katarzyna Lach– prokurent

Sławomir Głomski– skarbnik

Jerzy Karp – Honorowy Prezes Klubu

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Kubiniok – przewodniczący

Kazimierz Ciepły – zastępca przewodniczącego

Jerzy Karp – członek

Zgodnie z statutem klubu zarząd został powołany na 4 letnią kadencję.

Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001
Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001