Skład Zarządu:

Adam Wojs– prezes,

Adam Moczała – zastępca  prezesa,

Aleksandra Rduch – sekretarz

Katarzyna Lach- prokurent

Sławomir Głomski– skarbnik

Jerzy Karp – Honorowy Prezes Klubu

Kontakt :    509713916
klub@uksbaszta.pl

Komisja Rewizyjna:

Jerzy Karp- przewodniczący
Stanisław Kubiniok – członek

Zgodnie z statutem klubu zarząd został powołany na 4 letnią kadencję.

Z początkiem września klub wznowił zajęcia. Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich.
Z początkiem września klub wznowił zajęcia. Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich.