Zarząd klubu

Skład Zarządu:

Adam Wojs – prezes,

Barbara Mrozek  – sekretarz

Adam Moczała – zastępca  prezesa,

Katarzyna Lach – skarbnik,

Żanna Kwiczala-Musiolik – członek zarządu

Jerzy Karp – Honorowy Prezes Klubu

Kontakt :    509713916
klub@uksbaszta.pl

Komisja Rewizyjna:

Kazimierz Ciepły – przewodniczący
Aleksandra Rduch – członek
Stanisław Kubiniok – członek

Zgodnie z statutem klubu zarząd został powołany na 4 letnią kadencję.