Zarząd klubu

Skład Zarządu:

Jacek Walaszczyk – prezes,

Barbara Mrozek  – sekretarz

Kazimierz Ciepły – zastępca  prezesa,

Barbara Ciepły – skarbnik,

Adam Wojs – członek zarządu

 

Kontakt :    603772725

klub@uksbaszta.pl

 

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Kubiniok – przewodniczący

Katarzyna Lach – członek

Adam Moczała – członek

 

Zgodnie z statutem klubu zarząd został powołany na 4 letnią kadencję.