Skład Zarządu:

Adam Wojs– prezes,

Katarzyna Lach– skarbnik

Aleksandra Rduch – sekretarz

Magdalena Szczurek– członek zarządu

Katarzyna Mróz– członek zarządu

Piotr Gawliczek– członek zarządu – administrator IT

Jerzy Karp – Honorowy Prezes Klubu

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Kubiniok – przewodniczący

Kazimierz Ciepły – zastępca przewodniczącego

Jerzy Karp – członek

Zgodnie z statutem klubu zarząd został powołany na 4 letnią kadencję.