Kalendarz_Baszta_2020 w załączniku zamieszczony jest kalendarz z rozgrywkami, w których nasz klub planuje brać udział w roku 2020.

Kalendarz UKS Baszta 2019 – w załączniku zamieszczony jest kalendarz z rozgrywkami, w których nasz klub planuje brać udział w roku 2019.

Kalendarz Baszta 2017  – w załączniku zamieszczony jest kalendarz z planowanymi rozgrywkami, w których nasz klub planuje brać udział.

Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001
Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001