Zwracamy się z prośbą o zwrot sprzętu szachowego i książek wypożyczonych z Klubu w związku z koniecznością oddania sprzętu właścicielowi. Jednocześnie informujemy o możliwości ponownego wypożyczenia sprzętu będącego już własnością klubu UKS Baszta zakupionego z własnych środków.

Prosimy o zwrot sprzętu najpóźniej do 20.03.2019 roku.

Kategorie: Aktualności

Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA: 13 84360003 0000 0452 2492 0001
Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA: 13 84360003 0000 0452 2492 0001