We wtorek 25-go maja, zajęcia z Panem Mikołajem Karalchukiem zostają odwołane dla wszystkich grup. Zajęcia czwartkowe odbędą się według harmonogramu

Wtorkowe i czwartkowe zajęcia z Panem Mariuszem Kiesiem pozostają bez zmian.

Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001
Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001