Rozpoczynamy rok szkolny a wraz z nim zajęcia w Klubie wg nowego harmonogramu (proszę sprawdzić na stronie www.uksbaszta.pl)

Zajęcia z Panem Mikołajem Karalchuk startują już w środę 2 września ZAPRASZAMY do SP1 przy ul. Wałowej 5 do sal 32 i 34. Zajęcia w SP8 rozpoczną się z tygodniowym opóźnieniem.
Zajęcia z Panem Mariuszem Kieś startują już we wtorek 1 września ZAPRASZAMY do SP1 przy ul. Wałowej 5 do sal 32 i 34

Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001
Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001