Informacja na temat zajęć.

Zajęcia dla zawodników szkolonych przez Pana Mariusza Kieś od nowego roku będą odbywać się tak jak dotychczas we wtorki i czwartki jednak z podziałem na dwie grupy. Grupa młodsza od godziny 16.00 do 17.00, grupa starsza od 17.00 do 18.00. O przynależności dzieci do poszczególnej grupy decyduje trener. Jednocześnie przypominamy, że 2 stycznia nie będzie zajęć.

Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001
Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001