Zajęcia 30 kwietnia odbywają się według rozkładu. Nie będzie zajęć 1 i 2 maja (środa, czwartek).

Zajęcia 30 kwietnia (wtorek) odbywają się według planu. Nie będzie zajęć 1 i 2 maja (środa, czwartek).

Tematy: Aktualności