Trwa proces zgłaszania kandydatów na członka Rady Sportu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Zgłoszeń dokonują kluby. Szczegóły w artykule: https://wodzislaw-slaski.pl/zglos-kandydature-na-czlonka-rady-sportu-2

Zapraszamy chętnych rodziców do zgłaszania w klubie swoich kandydatur.

Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001
Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001