W związku z wyjazdem trenera i grupy zawodników  na Mistrzostwa Międzywojewódzkie zajęcia w środę (17 października) są odwołane.

Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001
Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001