Pan Jerzy Karp, honorowy członek klubu, za długoletnią  działalność na rzecz krzewienia wśród dzieci i młodzieży gry w szachy otrzymał  Brązową Odznaką Śląskiego Związku Szachowego, którą wręczył Prezes Śląskiego Związku Szachowego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001
Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001