Zawodnicy na III ligę juniorów:
1. Borowski Tymoteusz
2. Ciepły Karol
3. Ciepły Krzysztof
4. Jasielski Mateusz
5. Lach Beniamin
6. Lach Alicja
7. Mainka Anna
8. Mrozek Wojciech
9. Mrozek Zofia
10. Ursnik Patryk
11. Walaszczyk Mikołaj
12. Wojs Alicja
Zawodnicy na III ligę seniorów:
1. Ciepły Karol
2. Ciepły Krzysztof
3. Duź Stanisław
4. Kowalczyk Marek
5. Króliczek Łucjan
6. Kubiniok Stanisław
7. Lach Alicja
8. Mainka Anna
9. Mrozek Zofia
10. Szneider Kazimierz
11. Ursnik Patryk
Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001
Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001