Dziś – w środę – spotykamy się po raz ostatni w tym roku na zajęciach. Spotykamy się ponownie we wtorek 3 stycznia 2017 roku zgodnie z harmonogramem zajęć.

Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001
Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001