Wodzisławska Liga Szachowa Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2015/2016

Organizator:

Urząd Miasta Wodzisław Śląski

UKS „Baszta” Wodzisław Śląski

Cel:

Miejsce i termin zawodów:

WLS będzie składała się z 5 turniejów, które będą odbywać się w dniach:

V – 09.04.2016 –            SP nr 1 ul. Wałowa 5

 

System rozgrywek:

Turnieje będą rozgrywane jako szachy szybkie tempem 15 minut na zawodnika na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim.

Turnieje zostaną rozegrane w 3 grupach wiekowych.

Klasyfikacja ligi będzie prowadzona w kategoriach:

– klasy I – III z podziałem na chłopców i dziewczynki,

-klasy IV – VI z podziałem na chłopców i dziewczynki.

-klasy I-III gimnazjum z podziałem na chłopców i dziewczynki.

System rozgrywek może ulec zmianie w zależności od liczby zawodników.

Punktacja: zwycięstwo – 1 pkt, remis – 1/2 pkt, przegrana – 0 pkt

WLS wygrywa indywidualnie zawodnik, który zdobędzie największą ilość pkt we wszystkich turniejach. Każda szkoła może wystawić dowolną ilość zawodników, którzy będą klasyfikowani indywidualnie. Do klasyfikacji drużynowej będą uwzględniane najlepsze wyniki 6 zawodników, w tym co najmniej 2 dziewczynek (D) z danej szkoły.

Uczestnictwo:

W turnieju mogą uczestniczyć dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego.

Zgłoszenia:

Do turnieju IV – 12.03.2016 roku z podaniem: imienia, nazwiska, daty urodzenia, kategorii szachowej, szkoły jaką reprezentuje zawodnik oraz nr telefonu opiekuna (przy zgłoszeniach grupowych) prosimy zgłaszać do 10.03.2016 roku (czwartek) na e-mail: klub@uksbaszta.pl

 

Nagrody:

Uwagi organizacyjne:

Za bezpieczeństwo zawodników odpowiadają dyrektorzy szkół , rodzice lub opiekunowie.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian powyższych ustaleń.

 

Program IV turnieju Wodzisławskiej Ligi Szachowej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2015/2016

Miejsce gry:

ZSP nr 2 (SP 8) Wodzisław Śl. ul.Jastrzębska 136 12.03.2016 r.

Godzina 8.45 – 9.00

Zapisy, weryfikacja listy uczestników.

Godzina 9.00

Otwarcie turnieju

Turniej P’15

Godzina 9.00 – 9.30 – I runda

Godzina 9.35 – 10.05 – II runda

Godzina 10.10 – 10.40 – III runda Godzina 10.45 – 11.15 – IV runda

Godzina 11.20 – 11.50 – V runda

Godzina 11.55 – 12.25 – VI runda

Godzina 12.30 – 13.00 – VII runda

Około godziny 13.20 ogłoszenie wyników turnieju i rozdanie dyplomów.

Tematy: Aktualności