Od 4 września w Jastrzębiu-Zdroju odbywać się będzie turniej w szachach klasycznych. Chętni do udziału proszenie są o zgłaszanie się indywidualnie u organizatora. Dojazd we własnym zakresie.

REGULAMIN

INDYWIDUALNY MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY

do lat 12

Jastrzębskie Młodzieżowe Spotkania Szachowe

1. CEL

Popularyzacja gry w szachy, stworzenie form współzawodnictwa i nawiązanie współpracy pomiędzy ośrodkami szachowymi

2. ORGANIZATOR

UKS „ PIONIER” Jastrzębie-Zdrój

SP nr 19 Jastrzębie-Zdrój

3. TERMIN, MIEJSCE

04-08.09.2015 r Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 3 –SP nr 19

04.09.2015 godz. 16.15-I runda

05.09.2015 godz. 16.15-II runda

06.09.2015 godz. 9.00-III runda

06.09.2015 godz. 11.15- otwarcie turnieju

06.09.2015 godz. 11.30-IV runda

06.09.2015 godz. 15.30-V runda

07.09.2015 godz. 16.15-VI runda

08.09.2015 godz. 16.15-VII runda

08.09.2015 godz. 18.30-zakończenie turnieju

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zawodnicy rocznik 2003 i młodsi i zatwierdzeni przez organizatorów.

Zarejestrowani w PZSzach posiadający nr ID CR (dot. Zawodników z Polski)

Zgłoszenia do 30.08.2015 roku na adres e-mail

Krzysztof Orzechowski pionierjastrzebie@gmail.com

5. ZASADY PUNKTACJI

Suma zdobytych punktów za zwycięstwo 1 pkt, remis 0,5 pkt

W razie równej ilości pkt. o miejscu decyduje:

 • Buchholz średni

 • Buchholz

 • Sonnenborn – Berger.

 • Progress

 • Losowanie

6. SYSTEM ROZGRYWEK

Szwajcarski na dystansie 7 rund. Tempo gry: 60 min na zawodnika

7. NAGRODY :

1-3 miejsce zawodnicy otrzymują dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe

4-10 nagrody rzeczowe, dyplomy

Pozostałe miejsca upominki

8. UWAGI:

 • Opiekę wychowawczą podczas zawodów za juniorów sprawują opiekunowie poszczególnych zawodników.

 • Zaleca się ograniczenie wychodzenia uczestników podczas partii z sali turniejowej oraz powściągliwość w rozmowach pomiędzy zawodnikami. W trakcie gry zawodnicy nie mogą się kontaktować z opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

 • Za zdolność zawodników do startu w turnieju (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest opiekun drużyny.

 • Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga komisja w składzie

 1. Krzysztof Kordela – przewodniczący

 2. Krzysztof Orzechowski – sędzia główny zawodów

 3. dyrektor turnieju

 4. osoba wybrana z grona ekip polskich

 5. osoba wybrana z grona ekip zagranicznych

Werdykt komisji jest ostateczny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem

http://pionierjastrzebie.com

Projekt realizowany przy pomocy środków budżetowych

Samorządu Województwa Śląskiego

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, oraz ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001
Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001