W dniu 05.09.2014 odbyło się Walne Zebranie Klubu. Podczas zebrania ustalono:

– plan sportowy na rok 2014/2015,

– zasady organizacji szkolenia,

– zasady finansowania działalności Klubu,

– wysokość składki członkowskiej i tryb płatności,

– zatwierdzono wzór deklaracji członkowskiej,

– ustalono zasady powiadamiania członków Klubu o wydarzeniach poprzez stronę internetową Klubu.

Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001
Składki członkowskie oraz opłaty klubowe prosimy wpłacać na NOWY NUMER KONTA:13 8436 0003 0000 0452 2492 0001